Industriporter


1024

Det jeg pleier å si til de kundene som jeg daglig monterer nye porter hos – Er at det er en grunn til at det nesten bare finnes Crawford-porter i Nord-Norge. Været : vind, regn, frost, snø og saltvann, kan være en utfordring på mange av plassene her oppe. Ikke minst vårt service-apparat som utvilsomt er det største i Norge, og i verden. I 2011 kjøper ASSA ABLOY (ca 44000 ansatte) Cardo og blir en del av ASSA ABLOY Entrance Systems.

Industiportene er de portene med størst driftsikkerhet og størst lukke-syklus.