Montasje-slutt


 

MONTASJE – SLUTT

 

Overtakelse / ferdigstillese av port(ene)


For kvalitetssikring ved overtakelse av port(ene) bør kontaktperson (stedfortreder) kontrollere flg :


mercedes

 

Når montasjen er ferdig :

 

 • Gå igjennom med montøren flg :

  • Sjekke portene

   • Mekanisk / elektrisk

   • Fjernstyring

   • funksjonsteste

   • Spesielle detaljer

Skjema til overlevering :

 

 • Sjekkliste – sluttkontroll

 • Protokoll fra overlevering

  • godkjenne overleveringen

  • Signere


NB! – Underskrift på overlevering må foretaes for at montøren skal få godkjent montasjen.

Dersom montøren holder på etter arb.tid må kontaktperson stå tilgjengelig på tlf. og komme ned for overtakelse. Ellers må en stedfortreder gjøre dette – Er ikke dette mulig så kan skjemaene oversendes pr. mail, kontrolleres , underskrives og sendes tilbake til montøren’s mail-adresse eller direkte til Crawford


 

 

Montør :

visualcode visittkort m_logo_tlf_fnr