Service


thumb_COLOURBOX1996361

Ettersom jeg jobber som leiemontør på nymontasje for Crawford så utfører jeg ikke dette for de. Men externt, eller utenfor Crawford, eller for de som ikke har noen avtale med Crawford kan jeg hjelpe til. Har foreløpelig ingen agentur/eller tilgang til uorginale deler og håndterer dette direkte hos portleverandøren.

Hvorfor serviceavtale/vedlikehold

  • Forlenge levetiden på porten
  • Ettersyn og forebyggende vedlikehold
  • vitale deler smøres,
  • justeres og kontrolleres.
  • Slitasjer og defekter kan oppdages før det skjer et uhell
  • kostnadene blir minimale i forhold til en omfattende reparasjon.
  • Unngå uhell, personskade, eller på bil

-Ifølge krav fra arbeidstilsynet skal porter kontrolleres av fagfolk minst en gang pr år.

Det bør sies at vedlikehold og reparasjon av porter bør utføres av fagfolk. En skadet port er en sikkerhetsrisiko. Det dreier seg om hengende last med stort moment på fjærer, ukyndige personer kan lett komme til skade.

Fast serviceavtale

En rekke bedrifter har fast serviceavtale. Det innebærer, at jeg til en fast pris, utfører et eller flere årlige servicebesøk med en utfylt sjekkliste.

Slitte eller skadde deler anmerkes, og kunden avgjør om disse ønskes skiftet. Defekte deler som angår portens sikkerhet skiftes alltid.

 

Tilfeldig service

Mange tar kontakt med meg først når det oppstår problemer. Det er helt klart at større reparasjoner kunne vært unngått, dersom man passer på å ha fast service.

Ved egenkontroll kan porter sjekkes overfladisk. Porten skal være uten skader og gli lett i skinnene, fjærene skal balansere porten godt slik at porten beveger seg jevnt og fint. Er porten ikke problemfri, kontakt oss og få en sjekk på porten, det gjelder din egen sikkerhet.